TEKNIK

När jag arbetar med glaset gör jag först ett ”collagematerial” av planglas som screentrycks och målas med

glasfärger. Sedan bränns glaset i låg temperatur så färgen fastnar. Därefter skär och bygger jag mina bilder av glas i flera lager. Till sist bränns bilderna i 820 c.i 1-2 dygn beroende på storlek. Då smälter lagren samman (fusing) och bildar en helhet.

 

De blåsta glasen är bilder som sedan tagits till en glashytta , där de hettats upp, fångats an på glödande glasmassa och sedan blåsts till en form. Det är två glasblåsare som arbetar med bilderna och varje kärl tar ca en timme att forma. De stora kärlen kyles sedan i ca 2 dygn.

 

De stora kärlen ”Fragments of time” och några av de mindre kloten,är blåsta av mästerblåsarna Peter Kuchinke och Mikael Jacobsson på Glass Factory i Boda.Otroligt duktiga blåsare med världen som arbetsfält. De övriga cylindrarna och dubbelkloten är blåsta av Lynn Read, mästerblåsare på Vitrelux i Portland,USA .